Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 5

За _________________ 200 __ р.

Типова форма № 405 (бюджет)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного казначейства України

27.07.2000 р. № 68

Код за ДКУД


Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

№ з/п Зміст операції Дебет субрахунка Кредит субрахунка Сума
1. Нараховано заробітної плати 80_, 81_
2. Нараховано стипендій 80_, 81_
3. Нараховано ЄСВ
4. Депоновано неотриману заробітну плату, стипендію 661, 662
5. Утримано за товари, продані в кредит
9. Утримано ПДФО 661, 662
6. Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в банки
7. Утримано ЄСВ
8. Утримано за договорами добровільного страхування
9. Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових внесків 661, 662
10. Утримано за позиками банку
11. Утримано за виконавчими документами 661, 662
Усього:

Виконавець : ____________________ ______________________ ______________________ Сума оборотів за меморіальним ордером _________________

(посада) (підпис) (ініціали та прізвище)

Перевірив: ____________________ ______________________ ______________________ Додаток на ____________________ аркушах

(посада) (підпис Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер : _____________ ________________________ «____» _______________________ 200__ р.

(підпис) (ініціали і прізвище)

Код програмної класифікації, вид коштів спеціального фонду, найменування установ, що обслуговуються Номер відомості НАРАХОВАНО УТРИМАНО сума по вида-чі борг за пра-ців-ни-ком Нараховано ЄСВ
штатним працівникам за позаштатним працівникам допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездат-ністю аванс за 1-шу половину місяця прибутковий податок за виконавчими документами за товари, продані в кредит за безготівковим перерахунком сум членських профспілкових внесків погашення залишку боргу за працівником виплата в міжрозрахунковий період ЄСВ Усього утримано кредит дебет
окремими видами
Разом за КЕКВ дні сума
Усього


documentalpriaz.html
documentalprplh.html
documentalprwvp.html
documentalpsefx.html
documentalpslqf.html
Документ Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій